Mit si religie in Dacia

Descriere:

Acest volum reunește studiile mele despre religia, arta și spiritualitatea geto-dacilor. MIT ȘI RELIGIE ÎN DACIA este o versiune extinsă și îmbogățită cu ilustrații a lucrărilor de licență și de master, pe care le-am susținut în 2011, respectiv 2013, la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

Istoria și arheologia sunt ochii aceluiași cap, cunoașterea trecutului este chioară fără una dintre ele. În această lucrare, sursele scrise și descoperirile arheologice își dau mâna și încearcă să reîntregească un puzzle mai vechi de 2000 de ani, acela al credințelor religioase ale geto-dacilor. Pe parcursul lucrării vor fi aduse în discuție nume ca Zalmoxis, Gebeleizis și Deceneu, politeism, monoteism, plus o sumedenie de teorii despre imaginile aflate pe obiectele de artă traco-geto-dacică, care evident nu sunt simple ilustraţii, ci sunt istorii uitate, mituri și credințe.