Polyphonte

[EN] A lesser-known myth about supernatural beings in the Thracian area comes from Antoninus Liberalis, who tells us that Thrassa, the daughter of Ares (god of war), married a descendant of Triballos (mythical ancestor of a Thracian tribe of the triballoi) and gave birth to Polyphonte. When she was a full grown woman, dazed by a spell, Polyphonte mated with a bear, and gave birth to two giants. Disgusted by the news, Zeus ordered the giants to be killed, but Ares, their grandfather, turned them into birds, protecting them from Zeus’ wrath.

[RO] Un mit mai puțin cunoscut despre ființe supranaturale din arealul tracic îl avem de la Antoninus Liberalis, care ne spune ca, Thrassa, fiica lui Ares, s-a căsătorit cu un urmaș de-al lui Triballos (stramoș mitic al tracilor tribali) și a născut-o pe Polyphonte. Când era femeie în toată firea, năucită de o vrajă, Polyphonte s-a cuplat cu un urs și a născut doi giganți. Dezgustat de veste, Zeus a dat ordin ca giganții sa fie ciopârțiți, dar Ares, din al cărui sânge se trăgeau abominațiile, i-a protejat, transformându-i în păsări.