Balada lui Brâncoveanu

Această lucrare conține o bandă desenată adaptată după un text cules de Vasile Alecsandri și un studiu istoric despre cele mai de seamă mărturii de la începutul secolului al XVIII-lea, în principal cele ale lui Andrea Memno și Anton Maria del Chiaro, care fac referire la viața și moartea voievodului Constantin Brâncoveanu.

Fragment: “Înainte de a se ridica securea asupra capului lor, fură întrebaţi dacă voiesc să se facă turci și atunci vor fi iertaţi. Glasul cel înăbușit de credinţă al bătrânului Brâncoveanu răsună și zise înspăimântat de această insultă: «Fiii mei! Iată, toate avuţiile și tot ce am avut am pierdut; să nu ne pierdem însă și sufletele! Staţi tare și bărbătește, dragii mei, și nu băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit; credeţi tare întru Acesta și nu vă mișcaţi nici vă clătiţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa și lumea aceasta.» La aceste cuvinte, Ahmed se făcu ca un leu turbat…”