the Năzdrăvan horse

[EN] The fantastic horse from Romanian folklore (the Năzdrăvan horse), in addition to magical qualities such as flight, phenomenal speed, immortality (which his famous brothers Pegasus, Sleipnir and the Unicorn possess), he also has several other assets: for example, the ability to speak, he is the hero’s wise advisor, knows hidden and ancient things, saves his human companion and brings him back to life using magical potions (a mixture of death water to close the wound and life water to revive the lifeless body).

[RO] Calul fantastic din folclorul românesc (calul Năzdrăvan), pe lângă calități magice precum zborul, viteza fenomenală, nemurirea (pe care le posedă faimoșii săi frați Pegas, Sleipnir și Unicornul), mai are și alte câteva atuuri: de exemplu, capacitatea de a vorbi, el este sfetnicul înțelept al eroului, cunoaște lucruri ascunse și străvechi, își salvează tovarășul uman și îl readuce la viață folosind poțiuni magice (un amestec de apa morții pentru a închide rana și apă vie pentru a reînvia corpul neînsuflețit).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s