Balada lui Brâncoveanu

Cartea conține o bandă desenată adaptată după un text cules de Vasile Alecsandri și un studiu istoric despre cele mai de seamă mărturii care fac referire la viața și moartea voievodului Constantin Brâncoveanu. 

Fragment: “Înainte de a se ridica securea asupra capului lor, fură întrebaţi dacă voiesc să se facă turci și atunci vor fi iertaţi. Glasul cel înăbușit de credinţă al bătrânului Brâncoveanu răsună și zise înspăimântat de această insultă: «Fiii mei! Iată, toate avuţiile și tot ce am avut am pierdut; să nu ne pierdem însă și sufletele! Staţi tare și bărbătește, dragii mei, și nu băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit; credeţi tare întru Acesta și nu vă mișcaţi nici vă clătiţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa și lumea aceasta.» La aceste cuvinte, Ahmed se făcu ca un leu turbat…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s